Zgłoszenie udziału w rekolekcjach letnich Domowego Kościoła
( gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie )
Archidiecezji Katowickiej w 2014 roku

W celu zgłoszenia się na rekolekcje letnie Domowego Kościoła, proszę wypełnić poniższy formularz oraz potwierdzić przeczytanie
i akceptację poniższych warunków:

  1. Oaza ma charakter rekolekcji. Program Oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wycieczki, rozrywkę, a więc zajęcia o charakterze wczasowym, ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej. Bardzo prosimy o należyte przygotowanie się do rekolekcji, aby przyjechać z właściwym nastawieniem.
  2. Podana odpłatność dotyczy osób dorosłych i równa jest kwocie zadatku.
  3. Na wszystkie turnusy można przyjechać z własnymi dziećmi. Za dzieci znajomych, krewnych, wnuki itd. obowiązuje pełna odpłatność.
  4. Odpłatność za dzieci kształtuje sie odmiennie w różnych ośrodkach — informacje u odpowiedzialnych za poszczególny turnus.
  5. Dzieci do lat 3 na rekolekcjach cały czas są pod opieką rodziców (proponujemy przyjechać z własną opiekunką).

Pola w formularzu oznaczone gwiazdkami są nieobowiązkowe.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się u prowadzących, czy są jeszcze miejsca!

Osoby spoza archidiecezji katowickiej prosimy o poinformowanie swojej pary diecezjalnej o chęci wyjazdu z naszą diecezją przed wysłaniem zgłoszenia.

Akceptacja zasad
O rekolekcjach (miejsce, czas, odpowiedzialni, cena)

Informacje o rekolekcjach organizowanych przez naszą archidiecezję można znaleźć na stronie katowice.oaza.pl/wp/dk/rekolekcje/.

Odpowiedzialni: , telefon: , e-mail:
Cena za osobę: Uwaga: ceny mogą ulec niewielkim zmianom.
Dane osobowe małżonków
Dzieci

Czy dzieci przyjadą na rekolekcje z rodzicami?  

Imiona i daty urodzenia dzieci biorących udział w rekolekcjach:

1. ur.
2. ur.
3. ur.
4. ur.
5. ur.
6. ur.
Dane kontaktowe

Proszę podać jak najwięcej danych.

:
Formacja, uwagi, talenty

Aktualne zaangażowanie w Ruchu i/lub pełniona diakonia*:

Przeżyte rekolekcje (miejsce, typ, stopień):

Uwagi dodatkowe* (czy ktoś wymaga specjalnej troski itp.)

Szczególne talenty, którymi chcecie się podzielić ze wspólnotą (śpiew, taniec, talent muzyczny, posługa nadzwyczajnego szafarza, inne)*:

Zadatek

Po prawidłowym wypełnieniu formularza powinniście otrzymać natychmiast na podany e-mail kopię wysłanego zgłoszenia, a w terminie do 7 dni po wysłaniu zgłoszenia on-line powinno nadejść od pary odpowiedzialnej za turnus potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres e-mail zgłaszającego się. Dopiero wtedy prosimy wysłać zadatek wpisując w polu „tytułem” nazwisko, miejscowość i datę rekolekcji
(np.: „Nowak, Tenczyn 2st., 15 -31.07.2014”).

na konto
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
nr konta 74 1050 1243 1000 0090 7096 9341 (ING Bank Śląski)

Uwaga! Brak wpłaty zadatku na podane konto w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia powoduje skreślenie z listy uczestników i przeniesienie na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji z rekolekcji zadatek zostaje przekazany na rzecz Ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy na wolne miejsce znajdzie się inny chętny.