XVIII Pielgrzymka do Kalisza

 

 Kalisz

                    XVIII PIELGRZYMKA                                       RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA

- gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie do                       sanktuarium św. Józefa w Kaliszu                              9 maja 2015 r.

„Różne są dary łaski,lecz ten sam Duch…”. (1Kor 12,4)

 

„Z pojęciem charyzmatu można i należy związać także pojęcie powołania, bo dar udzielony przez Ducha Świętego jest równocześnie powołaniem i wezwaniem do określonego zadania, do określonej misji. Charyzmat jako powołanie jest jednocześnie skierowaniem na drogę diakonii, czyli służby. Ten, kto otrzymuje dar, jest wezwany, czyli powołany do tego, żeby tym darem służyć. Jeżeli dalej będziemy pytać o ukierunkowanie tej służby, to trzeba tutaj włączyć pojęcie wspólnoty. Służba, diakonia jest odniesiona do dobra wspólnoty. Diakonia jest służbą w ramach wspólnoty i na rzecz wspólnoty, dla jej budowania. To jest niesłychanie ważne, abyśmy nigdy tych rzeczywistości od siebie nie oddzielali, abyśmy zawsze widzieli je całościowo”.

/Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki/ Czytaj dalej

Zmartwychwstanie Pańskie

wielkanoc (1)

Niech światło Chrystusa Zbawiciela

rozjaśnia drogi naszej codzienności,

prowadzi ku Prawdzie,

daje nadzieję, poczucie sensu życia,

usuwa wszelką ciemność lęku,

wyzwala w nas to co dobre

aby radość i pokój gościły

w naszych sercach…

życzą

Maria i Krzysztof Króliczek

                                                                  ks. Tomasz Kocjan